Branislav Dobrosavljević

Branislav Dobrosavljević

Data Services Manager at Serbian Business Registers Agency

Branislav Dobrosavljević је, posle 8,5 godina u ulozi konslultanta i direktora informatike i razvoja u Agenciji za privredne registre, Beograd, upravo preuzeo inovativnu ulogu “Data services manager”-a, koja podrazumeva rad na podizanju na viši nivo sadržaja i kvaliteta svih usluga Agencije vezanih za primenu IKT.

Osim rada na formiranju sistema državnih registara u Srbiji i promociji Internet usluga, njegovo osnovno profesionalno interesovanje trenutno je vezano za teorijska i praktična pitanja interoperabilnosti (G2G i G2B), uključujući sve aspekte, od tehničkog i semantičkog do organizacionog i zakonskog.

U APR je došao odmah po osnivanju 2004. godine, posle više od 20 godina profesionalnog iskustva u sektorima IT, telekomunikacija i finansija.

Pre toga, bio je rukovodilac konsultantskih, komercijalnih i razvojnih odeljenja u predstavništvima Microsoft-a, Alcatel-a i Unisys-a i učestvovao u nizu značajnih lokalnih i međunarodnih projekata.Član je više inter-disciplinarnih timova i radnih grupa u javnom sektoru.

Jedan je od osnivača ogranka PMI i IIBA u Srbiji i udruženja e-Razvoj, dugogodišnji član IEEE, u više mandata član Školskog odbora Filološke gimnazije i više osnovnih škola.

Član je Upravnog odbora RNIDS od februara 2008. godine

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.