Vladimír Matouš

Vladimír Matouš

CIO, Tatra banka

Pred svojím príchodom do Tatra banky vo februári 2010 na pozíciu člena predstavenstva a CIO pracoval Vladimír Matouš ako senior viceprezident divízie ICT operácií v spoločnosti T-Systems Czech Republic. Od roku 1995 pôsobil v mnohých manažérskych pozíciách, najprv v spoločnosti Digital Equipment ako projektový manažér a neskôr v spoločnosti Motorola ako vedúci GSM služieb. Následne prešiel do spoločnosti T-Mobile Czech Republic, kde sa ujal roly viceprezidenta pre technologické operácie, v ktorej okrem iného viedol projekt outsourcovania IT operácií.