Ján Masaryk

Ján Masaryk

CIO, MAKERS

Vyštudoval Fakultu Hospodárskej Informatiky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Už počas štúdia začal pracovať v ICT, dlhé roky pôsobí na rôznych projektov a pozíciach v spoločnostiach venujúcich sa vývoju zákazkového softvéru, kde začínal ako programátor, venoval sa architektúre systémov, riadeniu dodávok softvéru a tvorbe produktov. Svoju karéru začínal v spoločnosti EUnet/Mogul (Oslo, Nórsko), následne pracoval na Slovensku v spoločnosťiach Siemes PSE, Asseco Slovakia a Softec, kde viedol divíziu Telekomunikačných systémov a neskôr bol zodpovedný za produkty a inovácie. V apríli roku 2017 sa osamostatnil a so spoločníkmi založil spoločnosť MAKERS, ktorá sa naplno venuje téme Internetu vecí. V roku 2014 založil nezávislú komunitu IoT Bratislava, ktorá sa venuje téme Internetu vecí, organizuje pravidelné stretnutia a komunitné projekty.