Igor Wzoš

Igor Wzoš

1. zástupca primátora, Mesto Poprad

Vyštudovaný sociológ a nadšenec pre smart energy.1. zástupca primátora mesta Poprad, poslanec mestského zastupiteľstva, poslanec VÚC Prešov,  člen komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry.V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu. Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti  a združenia Slovak Smart City Cluster. Spoluautor Programu rozvoja mesta Poprad s výhľadom do roku 2040.