Ján Koškár

Ján Koškár

Chief Technology Officer, Mediworx software solutions

V spoločnosti mediworx software solutions, a.s. pôsobí od roku 2016 a zastrešuje inovácie a technologické smerovanie spoločnosti. Jeho hlavným zameraním je automatizácia a umelá inteligencia pre oblasť zdravotníctva. V minulosti pôsobil ako architekt na projektoch pre sektory Telco, Poisťovníctvo a Verejná správa.