Milan Ištván

Milan Ištván

Prezident, Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu

Je prezidentom občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP), ktoré sa venuje podpore informatizácie spoločnosti na Slovensku. Tejto téme sa začal venovať v rokoch 1998-2002, keď bol poslancom NR SR a spolupredkladal zákon o elektronickom podpise, presadzoval liberalizáciu telekomunikačného trhu či podporoval projekt Infovek.V súčasnosti je členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh.