Łukasz Bober

Łukasz Bober

Key Account Director, BlueSoft

Współpracując z BlueSoftem od wielu lat, od 2014. roku Łukasz odpowiada w strukturach firmy za zarządzanie zespołem dostarczającym usługi i produkty dla kluczowych, międzynarodowych klientów. Jest odpowiedzialny za rozwój biznesu, konsulting oraz szeroko pojęte podnoszenie technicznej efektywności rozwiązań IT.
Wcześniej był zaangażowany w wiele inicjatyw IT głównie w sektorze finansowym. Pracował dla największych firm w Polsce i w Europie zarządzając zespołami ze strony klienta oraz dostawcy.
Jest zorientowany na efektywną realizację celów w oparciu o analizę ryzyk oraz możliwości zespołów, którymi zarządza.
Wierzy, że wykorzystanie nowych technologii oraz osadzenie ich w chmurze jest sposobem na stworzenie wartości dodanej dla całego społeczeństwa.
Ukończył Politechnikę Warszawską i Szkołę Główną Handlową.