Krzysztof Stumpf
Head of IT Department, Raiffeisen Solutions sp. z o.o.
Od początku działania Raiffeisen Solutions na stanowisku Dyrektora IT w spółce. Od tego roku w zarządzie spółki. Współtwórca platformy rkantor.com, platformy wymiany walut Nowy RDEALER oraz innych innowacyjnych rozwiązań informatycznych w ramach grupy Raiffeisen Bank Polska S.A. Poprzednio przez 7 lat w Raiffeisen Bank Polska S.A. gdzie nadzorował rozwój systemów klasy BPM i CRM oraz systemy transakcyjne, a w latach 2008-2011 zbudował kompetencje do budowy architektury SOA i wdrożył SOA Governance. W latach 1998-2007 był związany z Prokom Software (obecnie Asseco Poland), gdzie wdrażał platformę integracyjną w TP S.A. oraz budował i integrował systemy dla rynku kapitałowego (systemy Promak) i ubezpieczeniowego (PZU, WARTA). Punktem zwrotnym w karierze było przejście z pozycji dostawcy rozwiązań IT do pozycji managera IT w Raiffeisen Bank. To pozwoliło mu zupełnie inaczej spojrzeć na współpracę dostawcy i zamawiającego, lepiej zrozumieć wzajemne relacje. W Raiffeisen Bank Polska w 2011 r. po raz pierwszy zetknął się z metodykami zwinnymi w ramach budowy systemu dla Biura Maklerskiego. Ten model rozwoju oprogramowania promował następnie w banku oraz w spółce Raiffeisen Solutions.